Farmikylä

Suunnittelimme WSP Finland Oy:n vetämään Farmikylä-konseptisuunnitelmaan kortteli-, arkkitehtuuri- ja tilakonseptin. Farmikylä-hankkeessa tutkittiin mahdollisuutta kehittää yhteisöllistä asumista olemassa olevan maatilan yhteyteen. Uuden asutuksen ja tilakeskuksen välille pyrittiin luomaan mahdollisimman vahva toiminnallinen synergia.

Farmikylän tilallisen konseptin perusyksikkönä toimivat pihapiirit. Pihapiireistä muodostuva kokonaisuudet voivat muodostua erilaisista talotyypeistä. Tilakeskusta kehitetään sen tilallisia ja arkkitehtonisia vahvuuksia voimistaen.

Uusi rakentaminen sijoittuu kompaktisti maisemaa kunnioittaen ja kehystäen. Maaseutumaisema on keskeinen osa asukkaiden lähiympäristöä ja lähinäkymiä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s